Новини 

http://odzelicasliven.blogspot.com

ноември

Децата и домашните любимци 

Деца от ОДЗ „Елица” с гордост представиха пред своите приятели домашните си любимци в подредена фотоизложба в сградата на детската градина. Всички с интерес разглеждаха показаните животни, техните разнообразни представители и коментираха оживено това, което ги е впечатлило. Незабравима за малчуганите ще остане срещата с ветеринарния лекар д-р Кожлиев от клиника „Привет”. С подходяща презентация той въведе децата в света на животните. Разказа за грижите, лечението и любовта, с която се отглеждат домашните любимци. С вълнение и любопитство децата задаваха въпроси, на които получиха отговори подкрепени с интересни факти. 

 

Дни на ненасилието 

Екипът на ОДЗ „Елица” се включи в дните на ненасилие в училище /1-19 ноември/, в рамките на глобалната инициатива на Дружеството на Обединените нации в България за превенция на насилието срещу деца и младежи. В организирани занимания за изграждане на култура на мира и ненасилието, деца и учители решаваха казуси, разглеждаха илюстрации, гледаха куклени етюди, играха ролеви игри. Децата коментираха прояви на уважение и неуважение, обсъждаха що е насилие и прояви свързани с него над хора и животни. Припомниха си правата на децата според Конвенцията на ООН за закрила на детето. Родителите на децата от ОДЗ “Елица” изразиха своята съпричастност към инициативата, като се включиха в дискусия на тема: „Правата на детето, правилата в живота и семейството”

17 ноември – ден на почит на жертвите по пътищата 

Децата от ОДЗ „Елица” изразиха своята почит към жертвите по пътищата, като демонстрираха знания и умения в практически ситуации по БДП. Слушаха разкази, рецитираха стихове и пяха песнички за пътните знаци и светофара. Малчуганите се състезаваха в игри по безопасност на движението, управляваха по пътното платно на ситуираното кръстовище в кабинета по БДП своите превозни средства, като спазваха светлините на светофара, пътните знаци и правилата за безопасно поведение. "Майки с бебета" внимателно преминаваха по пешеходните пътеки под зоркия поглед на „служител от КАТ”. Играха образователни компютърни игри, сглобяваха пъзели и отбелязваха правилно и неправилно движение на пешеходците в картинки.

октомври

На 20 октомври, неделя се проведе втория фестивал за учене през целия живот. Празниците на ученето в Сливен са част от проект NELLII - Мрежа за инициативи и информация за учене през целия живот, който се осъществява от Министерството на образованието, младежта и науката с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Партньори по проекта са: „Аз-Буки“ – национален седмичен вестник за образование и наука и Фондация на бизнеса за образованието (ФБО). Проявите се осъществяват чрез регионалните инспекторати по образованието в страната.

Идеята е да се популяризира ученето, да се направи интересно, забавно, развлекателно, достъпно за всички, без значение от възрастта, пола, образованието.

В нашите инициативи – Занимателен английски за малки и големи, Училище по танци и Щафетно бягане под надслов „Мама, татко и аз” се включиха много деца, родители, приятели. Участниците в празника разгледаха и се включиха и в разнообразните клубове и ателиета, спортни занимания и игри,  организирани от 12 ОУ „Елисавета Багряна“.

Учители от нашата детска градина  имаха удоволствието да се запознаят със световно признатата сугестопедична методика на проф. д-р Георги Лозанов чрез въведение в курс по английски език за начинаещи под формата на игра, с водещ. Ванина Бодурова от Фондация „Проф. д-р Георги Лозанов и проф. д-р Емилия Гатева”.

 

Благодарим на всички учители, родители, деца и приятели, които се включиха в нашите инициативи и станаха посланици на ученето през целия живот.

БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС

Ръководството и целия екип на ОДЗ "Елица" гр. Сливен изказват най - сърдечна благодарност на Данаил Йорданов /баща на Данаил/ и Живко Кремаков /баща на Виктор/ от 3 "д" яслена група и техните приятели; на Христо Стоянов /баща на Симеон/ и Георги Георгиев /баща на Сияна/ от първа "а" група; на Радостин Данев/баща на Рая/ от втора "а" група; на Мирослав Дренски /дядо на Мирослав/ и Станимир Ангелов /баща на Ивет/ от втора "г " група; на Николай Славов /баща на Елеонора/ и Павлин Павлов /баща на Никол/ от ПГ 5 "в" група; на Димо Димов /баща на Денислав/ от ПГ 5 "б" група ЗА ОГРОМНАТА ПОМОЩ, КОЯТО НИ ОКАЗАХА!

  Радваме се, че има хора като Вас и заради хора като Вас, вярваме в добротата!

                                                              от екипа на ОДЗ "Елица"

                                                              директор: Ирина Дюлгерова

 

Откриване на втория фестивал за учене през целия живот

 

На 20 октомври /неделя/ ще бъде  официално открит втория Фестивал за учене през целия живот. Проектът NELLII /Национална мрежа за инициативи и информация за ефективно учене през целия живот/ в нашия град се реализира чрез Регионален инспекторат -Сливен и местния съвет за учене през целия живот.
Стартиралият проект е интерактивен - обучаемите да бъдат насърчавани да взимат активно участие в учебния процес. Идеята е да се популяризира ученето през целия живот, да се направи интересно, забавно, развлекателно, достъпно за всички, без значение от възрастта, пола, образованието. 

Каним всички, които вече са участвали и тези, на които идеята им се струва интересна да дойдат в 12 ОУ "Елисавета Багряна" в 9.00 часа в неделя. Ще се включим във фестивала с школа - народни танци, център по английски език и щафетно бягане "Мама, татко и аз".  В празника могат да се включат хора от всички възрасти. Очакваме Ви! ПРОГРАМА

От 16 септември 2013 г. започва поставянето на силанти на деца от 6 до 8 годишна възраст в рамките на Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г. в България на Министерството на здравеопазването.
То е безплатно за родителите и ще продължи до 20 ноември 2013 г. в цялата страна.
Безплатен телефон за информация и въпроси 0800 1 45 46.
Списък на лекарите по дентална медицина, които ще извършват   и повече информация може да прочетете на адрес:

 http://www.oralnaprofilaktika.bg/   

септември

Съобщение

Във връзка с изискванията на ПМС 167 на МС за семейните помощи за децата от задължителните подготвителни групи ви уведомяваме, че ще издаваме удостоверения на децата, посещаващи тези групи при поискване от родителите. 

На всички деца пожелаваме да са здрави, весели, щастливи! Да огласят детската градина със звънкия си смях и ни радват с безброй усмивки! На добър час през новата 2013 - 2014 година !!!

Уважаеми родители, напомняме ви, че:

При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.)

При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

Уважаеми родители, 

За Ваша информация публикуваме извадка от ПМС 167, касаеща родителите на децата от подготвителните групи за задължителна предучилищна подготовка 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 ОТ 15 АВГУСТ 2013 Г.на Министерски съвет

за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, приет с Постановление № 139 на Министерския съвет oт 2002 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2004 г.; попр., бр. 97 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2004 г.,бр. 71 от 2006 г., бр. 34 от 2009 г., бр. 27, 29 и

41 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г. и бр. 95 от 2012 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

П О С ТА Н О В И :

„(5) Директорът на детската градина/училището, в която/което има подготвителни групи за задължителна предучилищна подготовка, ежемесечно изпраща на регионалната дирекция за социално подпомагане по постоянен адрес на родителите справка по образец съгласно приложение № 8 за всяко дете, отсъствало през съответния месец повече от 3 дни, за които няма уважителни причини. Справката се изпраща за периода 15 септември – 31 май.“ 

„4. „Уважителни причини“ по смисъла начл. 17, ал. 5 са налице:

а) ако за отсъствията е представена медицинска бележка, документ от спортния клуб, в който детето членува, документ от ръководител на танцова, музикална или друг вид художествено-артистична формация/група, в която детето участва; б) ако отсъствията са до 10 дни за периода 15 септември – 31 май с уведомление от родителя; в) акo отсъствията са за периода 1 юни – 14 септември.“

Май

Списъци на децата, приети в детската ясла

Списък на децата, приети в детската градина, родени 2010 г 

Списък на деца - 2008-2009 година

  

На 10 май ще бъдат публикувани списъците на децата, приети в групите на яслата и детската градина / 2010 г/.

Списъците ще можете да видите в сайта и на всеки вход в детското заведение. Ако детето е прието, родителите трябва да потвърдят лично, на имейла или по телефона до 23 май, 2013 година. Непотвърдените места ще бъдат заети от чакащите в списъка деца - резерви по поредния номер.

 

 

 

 

април 

Три първи и едно второ място завоюваха малките ни футболисти в Турнира по футбол за деца на 21 април. Турнирът се организира за първи път в Сливен от ДФК „Шампион“ под надслов „ Децата – бъдещето на Слвен“. Освен отборните отличия малките ни надежди са се отличили и индивидуално – Преслав Дурев –IV A група, Адриан Андреев – III Б група и Георги Христов - II Б група са обявени за голмайстори с вкарани по 5 гола! Родители, треньори, учители подкрепяха футболистите и всички заедно направиха този ден истински незабравим и вълнуващ празник!
 
МОДНО РЕВЮ- „Еко- дизайн”- пролет – 2013г.
Днешното модно ревю предизвика истински фурор и бурни овации сред гостите и публиката на детското модно шоу. Децата „манекени” представиха новаторската еко – продукция / от отпадъчни материали/ като истински грации на модния подиум, за което заслужено получиха комплименти и искреното възхищение от независимото жури: г-жа Дюлгерова и г-жа Д.Димитрова – ст. експерт по ПУВ в РИО на МОМН – Сливен. Те поднесоха своите поздравления за творчеството и майсторското изпълнение на майките - дизайнерки и бабите - шивачки и връчиха грамоти за участие на всички манекени - оригинални и неповторими.
В духа на инициативата на телевизия БТВ - „Да изчистим България за един ден”, след атрактивното шоу, децата от всички групи почистиха площадките и тревните площи в двора на детската градина. С тази своя дейност, малчуганите показаха, че са научили правилата за разделно събиране на отпадъци и проявиха ангажираност и отговорност за най-любимото и слънчево място - ОДЗ „ Елица” - едно малко кътче от България.
 
На среща с горския цар Бородъб
Поканихме горския цар Бородъб да гостува на ОДЗ ‚Елица“ по случай Седмицата на гората. Той ни отговори много разтревожен и изказа дълбокото си разочарование от хората и техните действия:
 
„Видях опожарени гори, наранени дървета, изпочупени клони, уплашени животни.“
С гатанки, стихчета и песни децата показаха, че обичат гората, нейните богатства, нейната красота и нейните обитатели. Убедиха горския цар, че знаят законите на гората и обещаха да пазят и се грижата за природата, водите и горските обитатели.
„Радвам се, че срещнах толкова добри деца и ви давам своето позволение, с което ви обявявам за свои приятели!“ – каза цар Бородъб и тръгна доволен и спокоен.
  

 

ЗАЛЕСЯВАНЕ

Стартираха инициативите от нашата програма "Природата и ние". Със съдействието на Община Сливен и Природен парк "Сините камъни" осигурихме 9 дръвчета и 200 броя храсти "Махония". Малките природолюбители от "Елица" днес, 17 април засадиха в двора на детската градина кестени, брези, липи, албиция. Всички се включиха и в засаждането на храстите. С голямо старание децата разрохкваха почвата, почистваха я от плевели, засаждаха и поливаха новите насаждения. Обещаха да се грижат за дръвчетата и да ги пазят.

 Дървото е символ на живот. Когато човек посади дърво, той не само помага на себе си и на природата, но и оставя трайна следа след себе си. Е, един ден, когато пораснат децата ще са горди, че са засадили дръвче, че са дарили живот.

Снимки може да разгледате на адрес http://odzelicasliven.blogspot.com/

Програма "Природата и ние" - от 17 -19 април

 

17. 04. 2013г./сряда/ - 10.30 часа
Залесяване и засаждане на храсти и дръвчета в двора на детската градина
18.04.2013г. /четвъртък/
„НА СРЕЩА С ГОРСКИЯ ЦАР БОРОДЪБ”
Детски празник в който децата от ПГ6А и ПГ6В чрез стихове, гатанки и песни ще покажат своята художествена обвързаност към темата.
19.04.2013г./петък/ - 10.30 часа
Модно Ревю – «ЕКО ДИЗАЙН» - ПРОЛЕТ 2013 г.
Почистване двора и площадките на детската градина.

 

 

Благодарим на всички родители, които проявиха разбиране и  се отзоваха на нашата молба за  пролетната ваканция. Това значително ни улесни в организацията на сборните групи. Пожелаваме Ви слънчево пролетно настроение!

март

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Напомняме Ви, че във връзка с предстоящото записване на ученици в 1 клас на 12 март от 17 часа във физкултурния салон на детската градина ще се проведе родителска среща, на която ще присъстват директори на училища в град Сливен. Те ще представят пред родителите на децата условията за обучение и възпитание, които предлага тяхното училище, както и подробности по записването.

февруари 

Проект КЛИО -традиционни текстилни техники

Практическите занимания  са  част от проектните дейности по Проект "Креативна лаборатория за изкуство и образование - КЛИО". Днес, 26 февруари се проведе  среща на децата от подготвителните групи с представители на Текстилния музей и Читалище "Дружба". За пореден път децата станаха съпричастни към българското народно творчество. Госпожа Абрамян от читалището разказа на децата интересни истории за предстоящия празник - Баба Марта - как са се появили мартеничките, къде ги закачат момите, къде ергените, как ги свалят, къде ги оставят. Уредничката на музея показа различни начини на усукване на мартеници, които предизвикаха интереса на децата и ги провокираха сами да си направят мартенички. Другата част от практическото занимание беше още по- атрактивна - децата научиха и видяха техника "щампиране", която в миналото е била използвана за украса на престилки, част от националната носия. Приятелите ни от музея бяха подготвили за всяко дете ленена кърпичка, на която да изпробват техниката. Сръчните ръце на децата сътвориха разнообразни пъстроцветни кърпички. Госпожа Т. Димитрова - директор на музея подари на децата и учителите красиви мартенички, както и  дърво, окичено с мартенички, усукани по невероятно интересни техники. Подаръците  ще създават настроение за очакваното с нетърпение идване на Баба Марта.

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

Уважаеми родители, информираме Ви, че във връзка с предстоящото записване на ученици в 1 клас на 12 март от 17 часа в детската градина ще се проведе родителска среща,  на която ще присъстват директори на училища в град Сливен. Те ще представят пред родителите на децата условията за обучение и възпитание, които предлага тяхното училище,  както и подробности по записването.

Утре, 19 февруари Държавен Куклен театър-Сливен ще зарадва нашите деца с представлението  "КОПЧЕ ЗА СЪН".  Това е класиката на Валери Петров.

Дядо приказки реди.

Копчето за сън върти спомените на нощта.

Първа приказка – за рибки.

Втора приказка – за котка .

Копчето се преобърна.

Сън изплува от нощта,

... странна трета приказка – за обичта. 

Оги в тъмното не спи.

 

Нашето меню за тази седмица - 18 февруари - 01 март

 

140 години от обесването на Васил Левски

 

Нашият признателен народ винаги ще помни деня, в който един велик българин загуби живота си. През мразовития ден на 19.02.1873г., турските власти изпълняват присъдата над Васил Иванов Кунчев – ЛЕВСКИ и го обесват в покрайнините на София. Цяла България свежда глава и коленичи пред живота, делата, подвизите и мечтите на този забележителен човек. Преди 140 г. той ни завеща:
„От Нас зависи да бъдем равноправни с другите европейски народи.” „Дела са нужни нам сега, дързост и постоянство.” „Нашето драгоценно отечество се нуждае от Достойни хора, които ще го водят по пътя на благоденствието, така щото да сме равни с другите европейски народи.” „Всичко се състои в нашите Задружни сили.”
Левски е символ на българската националната идея, пример за родолюбие и чест, затова ще го носим винаги в сърцата си!
              „ТОЗ, КОЙТО ПАДНЕ В БОЙ ЗА СВОБОДА, ТОЙ НЕ УМИРА…”
Кръгла маса
На 12 и 13 февруари 2013 г. в зала № 210 на Регионален инспекторат по образованието – Сливен се проведе кръгла маса за споделяне на успешни квалификационни практики и добри примери за работа по европейски проекти. Работата на кръглата маса, организирана и водена от г-жа Мария Петрова – старши експерт за квалификация на педагогическите кадри,беше открита от г-жа Бисерка Василева - началникна РИО - Сливен. Гости на събитието бяха г-жа Емилия Тошева – експерт в Дирекция „Квалификация и кариерно развитие на учителите” в Министерството на образованието, младежта и науката, г-жа Анелия Андреева – директор на Националния институт за обучение и квалификация в системата на средното образование, г-н Петър Зарев – началник на отдел „Квалификация” в същия институт, г-н Иван Славов – заместник-кмет на Община Сливен, представители на общинските администрации от област Сливен, на синдикати, директори на училища, учители от областтаи представители на местните медии. От ОДЗ "Елица" госпожа Дюлгерова участва с доклад и презентация на тема "Интерактивни методи на работа на директора с учителите"

2 февруари - световен ден на влажните зони 

ВИЕ СТЕ ТЕЗИ, В ЧИИТО РЪЦЕ Е БЪДЕЩЕТО НА НАШАТА ПЛАНЕТА!
ПАЗЕТЕ Я!
ТЯ Е ВАШ ДОМ!
ВИЕ СТЕ НЕЙНИТЕ СТОПАНИ!
ПРЕДАЙТЕ Я НА СЛЕДВАЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ ЧИСТА!
виж повече ТУК     ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

януари

На 10.01.2013 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в заседателната зала на Регионален инспекторат по образованието – Сливен, се състоя ФОРУМ за учене през целия живот, на който бяха представени постигнатите резултати от успешно проведения Фестивал на ученето през целия живот в Сливен на 11 ноември 2012 г. и изпълнените цели на проект NELLIIНационална мрежа за инициативи и информация за ефективно учене през целия живот. На Форума бяха отличени също така успешните и новаторски местни практики за 2012 г., бяха обсъдени реалните възможности за тяхното продължение и развитие през 2013 г., както и включването в местния Съвет и на други организации, които предлагат обучения за деца, младежи и възрастни. По време на форума представихме с презентация нашите инициативи, оценени като успешна новаторска практика. Получихме сертификати за активно участие в изграждане на регионална мрежа за инициативи, както и такива за активно участие във фестивала. Презентацията може да разгледате ТУК

Проект КЛИО

Днес гости на децата от подготвителна група "Мечо пух" бяха координаторите на проект КЛИО - директорът на Музея на текстилната индустрия и уредници на музея. Те показаха на децата различни материали /влакна/ - животински и растителни, от които се правят текстилните изделия - вълна, памук, лен, пашкули. Всяко дете имаше възможност да ги пипне, да ги разгледа, а след това в игра само чрез напипване да ги разпознае. Научиха как от основните цветове се получават други производни, как се багрят материите. С интерес децата изслушаха приказката 'Мара Пепеляша", която им разказа директорът на музея Тони Димитрова. Идеята на проекта е децата да интерпретират два приказни сюжета– познат („Пепеляша”) и непознат (”Майсторът на платове”) чрез средствата на изобразителното изкуство и текстилното печатане, да създадат своя рисувана книжка и обща щампирана приказка и да демонстрират наученото пред останалите участници. От днес децата ще започнат работа по създаването на рисуваната книжка по познатата приказка.

Декември

 От  2 януари, 2013 г. започва прием на молби за постъпване в детската ясла. Към молбите за прием е необходимо да се приложи акт за раждане на детето и ако има предимства, съгласно утвърдените за ОДЗ "Елица" критерии, те да бъдат отбелязани в молбата. Критериите може да видите на входовете на детското заведение, както и в сайта - рубрика "Често задавани въпроси". Класирането на подадените заявления ще се направи до 10 май, а приемът ще започне от 1 юни, 2013 година.  

Молба за прием

Подадените молби важат само за настоящата година. Заявленията от минали години са невалидни!

 

Ноември

20 ноември

 

Днес, 20 ноември децата от ОДЗ „Елица” се включиха в организирания от Природо – математическо обединение екоден за почистване площадките за игра и тревните площи в двора на детската градина. Малките еколози заедно със своите учители и помощник възпитатели се трудиха с ентусиазъм и работиха в екип, за да осъществят една от приоритетните цели за екипа на ОДЗ „Елица” – децата да развиват екологично отношение и съзнание към средата, в която живеят. Днешният ден е още една стъпка към формиране на екологична култура и екологосъобразно поведение, като част от гражданското образование на децата в предучилищна възраст.

 

11 ноември

Откриване на първия фестивал за учене през целия живот

На 11 ноември в зала "Васил Левски" - Сливен беше официално открит Фестивала за учене през целия живот. Проектът NELLII /Национална мрежа за инициативи и информация за ефективно учене през целия живот/ в нашия град се реализира чрез Регионален инспекторат -Сливен и местния съвет за учене през целия живот.
Стартиралият проект е интерактивен - обучаемите да бъдат насърчавани да взимат активно участие в учебния процес. Идеята е да се популяризира ученето през целия живот, да се направи интересно, забавно, развлекателно, достъпно за всички, без значение от възрастта, пола, образованието. Снимки от събитието може да разгледате на страницата ни http://odzelicasliven.blogspot.com

 

Децата са като есента - те създават красота!

 
„ВЪЛШЕБСТВА ОТ ПРИРОДАТА“
Всеки ден за децата от ОДЗ „Елица“ е едно вълнуващо преживяване, свързано с игри, мечти и забавления, откривателство и смело впускане в приключенията на приказното царство. Но днес-7 ноември , денят е по-специален. Зеленият кът в сградата на детската градина се превърна в изложбена зала за творбите на „големите майстори“ от ПГ 6А, ПГ 6В, ПГ 5Г и децата от 2б и 2в група.. Невероятно е как очарованието на есента дава толкова вдъхновение, свобода на въображението, детската фантазия и талант красотата в природата да бъде видяна и пресъздадена през погледа на детските очи в една вълшебна приказка.
Цялата хармония и изобилие на природата е събрана в изящните кошнички с есенни дарове, в цветни фигурални композиции, в пъстри пана и апликации. А есенните венци от горски треви, сухи цветя, мъхове и листа някак неусетно напомнят за топлото октомврийско слънце, което залива с мека топлина земята и дяволито намига на жълтите слънчогледи край плета на стария двор.
В продължение на един месец децата заедно със своите учители от Природо-математическо обединение и родителите събираха природни материали и аранжираха експонатите. Работата в детската градина и семействата се превърна в творческа работилница за изява на идеи, сръчност и оригиналност.
Изразяваме нашата благодарност към всички родители, които ни подкрепят в идеята, че чувството за естетика и уменията за творческо мислене се възпитават още в детството.
 
 
 

Сдружение " Зелени балкани" - Благодарност и грамота за участие и подкрепа за провеждане на Третия Национален фестивал на лешоядите

1 НОЕМВРИ

На 17.09.2012 година стартира конкурс за детска рисунка под надслов "Как искам Европейският съюз да промени моя град". Конкурсът се проведе под егидата на министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев. Неин организатор е Централният информационен и координационен офис в Администрацията на Министерския съвет и 27-те областни информационни центъра (ОИЦ). 15 деца от подготвителните групи в нашата градина участваха със свои творби, интересни интерпретации по темата. На 1 ноември, в деня на народните будители на специално тържество в залата на Областния информационен център -Сливен бяха връчени грамоти и награди на участниците. Творбите на всички деца, участвали в конкурса са подредени и могат да бъдат разгледани в залата на Областен информационен център Сливен, която е отворена за посещение.

                                         Ден на народните будители

         Кой събуждал умовете, бранел българското слово,
     та като вълшебно цвете, да разцъфне то наново.
     Знам книжовниците стари, силите си не пестили,
       с книги, слово и буквари българския дух крепили.
Да се знае, да се помни, че България е жива,
       на будителите скромни, българинът китка свива.
 
   Днес, 1 ноември, екипът на Методическо обединение по Български език и литература организира тържествено честване на Деня на народните будителите. Екипът на ОДЗ „Елица” и децата от подготвителните групи с благодарност се обърнаха към чистите извори на мъдростта и гордостта на родолюбци, просветители, книжовници и сведоха глава пред тяхното благородно дело, живо и до днес. Снимки http://odzelicasliven.blogspot.com
 

        Празници на ученето през целия живот в цялата страна по проект NELLII. Каним деца, родители, близки и приятели на детската градина да участват във фестивала на 11 ноември. Подробна информация - тук. програма ; бюлетин

Октомври

Проект КЛИО

         Днес, 24 октомври беше дадено началото на проект „Креативна лаборатория за изкуство и образование – КЛИО”, в който като участници са включени деца от нашата детска градина. Проектът е инициатива на Националния музей на текстилната индустрия. Днешното участие целеше запознаване на всички участници с музея и неговата експозиция; създаване на лого на проекта. Децата от подготвителна "А" - 6 годишни с нескрит интерес разгледаха музея, предачните машини, текстилни суровини, начините за украсяване на тъканите. Предизвикателство за всички беше щампирането, оцветяването, създаване лого на проекта, рисуване. Истински всички участници се забавляваха, пяха, танцуваха. Официални гости на откриването бяха областният управител г-н Кавръков, кметът К.Милев, зам.кметът И.Славов и много гости от Община Сливен, Областна управа, медии, представители на Читалище „Дружба”, дневен център за деца и възрастни хора с увреждания„Св. Стилиян Детепазител” – Сливен. В края на събитието беше избрано лого на проекта. Предстоят още много интересни участия на деца от ОДЗ "Елица" в проект КЛИО. Идеята на проекта е децата да интерпретират два приказни сюжета– познат („Пепеляша”) и непознат (”Майсторът на платове”) чрез средствата на изобразителното изкуство и текстилното печатане, да създадат своя рисувана книжка и обща щампирана приказка и да демонстрират наученото пред останалите участници. Снимки може да разгледате на адрес http://odzelicasliven.blogspot.com/

         След атрактивното представяне на децата от ОДЗ "Елица" на третия фестивал на белоглавия лешояд предстоят още сценични изяви: на 23 октомври от 11 часа на открита сцена пред НТС деца от вокалната група ще участват в концерт "Талантите на Сливен", по случай деня на Сливен - Димитровден; на 24 октомври /сряда/ от 10 часа децата от Подготвителна група - 6 А ще се включат в креативната работилница за изкуство и образование КЛИО, което е част от проект на Националния музей на текстилната индустрия. Заповядайте и Вие, уважаеми родители и приятели да подкрепим участието на нашите деца!

Трети национален фестивал на лешоядите

         За трета поредна година ОДЗ "Елица" ще вземе участие в националния фестивал на лешоядите. Фестивалът е част от амбициозен проект, който има за цел възстановяването на белоглави лешояди в Стара планина. До момента са освободени над 100 лешояда, внесени основно от Испания и Франция. Нашето участие във фестивала ще бъде с деца от подготвтелните групи, които ще се включат в детска фолклорна програма на 19 октомври /петък/ от 14 часа пред сградата на НТС и в работилничката за малки и големи. Желаещите родители и деца могат да присъстват на официална церемония по освобождаване на лешояди от адаптиционната волиера в ПП Сините камъни и "кръщаване на птицата" /14.30-16.00 часа

/.http://greenbalkans.org/show.php?language=bg_BG&id=1633&cat_id=35

 Септември

           Литна в просторите радостна вест:

         децата да стават, да бързат, че днес

         отваря се чудната златна врата,

         вратата вълшебна - тя е голяма,

         а мине ли през нея всяко дете

         по - бързо, по - здраво и силно расте!

 Днес, 17 септември звънна първият звънец и в ОДЗ "Елица". Празнично настроение и веселие създадоха красиво облечените деца, пъстрите балони, знаменца и цветя. Истинско оживление настъпи, когато се появи Елица с нейните помощници: Червената шапчица, Вълчан, Пипи, Снежанка, Пепеляшка, Карлсон, Патето Яки, Котаракът в чизми. С помощта на забавни игри, гатанки, приказката "Дядо вади ряпа", много песни и танци, те заедно с децата пресъздадоха един ден от престоя на  малчуганите в детската градина. Бурни овации получиха от бивши възпитаници на детското заведение, родители, близки и приятели, които дойдоха да споделят празника ни. Госпожа Дюлгерова приветства децата с "добре дошли" и по стара българска традиция ги посрещна с вкусна питка и китка здравец. 

 

 

            Елате с нас във приказното царство,

          където всеки чувства се дете,

          където най - голямото богатство

          е малко смях и радост от сърце!

  Лятото се изтъркули бързо, отново децата се завръщат в детската градина изпълнени с настроение, емоции и спомени за щастливите летни лудории. На 17 септември започва новата учебна година. Началото ще бъде отбелязано с много смях, песни и весели игри. Заповядайте в двора на детската градина в 10:30 часа и ..... да не забравите усмивките!

     5 септември

 

   Годините рисуваха в очите ти цветя, косата ти ветрееше  с блясъка на детските мечти в утринта. Разперваха крила децата - птиченца малки, за да градят гнездата си - наблизо и далеч. И така поели пътя към света, успяват да запазят твоите слова, които с обич вложи в детските сърца.
 
   С невероятните си доброта и човечност, ти ежедневно ни даряваше радост, щастие и любов.
           Винаги ще те помним и обичаме!
 
 
20 юни

            

Дълго ще те търсят нашите сърца – за слънчева усмивка, за добра дума, за приятелски съвет…

И ще те търсят доверчивите  детски очи да им се усмихнеш, да им попееш, приказки да им разкажеш, да ги погалиш нежно с ласка, да ги претвориш в слънца…

Ти сякаш полетя  и вятърът нашепва ни безброй вълшебства, чудеса… А пъзелът от чувства се реди със багри, звуци, аромат, но теб те няма в този приказен палат.

         Обичаме те! И нека Бог да бди над теб, скъпа Нинче!

 

 

 


 

май

След проведена вътрешно - методическа квалификация на тема: "Икономическото образование и възпитание на децата в предучилищна възраст", на 16 май г - жа Диана Бакърджиева представи пред колегията открита практика с децата от ПГ 6 Г група. Целта на ситуацията беше децата да придобият дейностна, комуникативна и социална компетентност при формиране на икономически представи. Чрез подходящи методи и средства: решаване на казус с мозъчна атака, работа върху постери, дискусия, интерактивни игри с включен икономически елемент, лабиринти, децата приложиха на практика знанията и уменията си. С лекота разпознаваха чрез символи професии и свързаните с тях средства на труда, разказваха с уважение за труда на възрастните; разпознаваха и назоваваха монети и банкноти; практически диференцираха какво могат да си купят с определена сума, като реално съотнасят потребностите спрямо възможностите си; разчитаха цени на етикети; участваха в разпределяне на семеен бюджет, като проявяваха качествата: съобразителност, спестовност, съпричастност. Децата демонстрираха работа в екип и взаимопомощ при изпълнение на груповите задачи и показаха на всички присъстващи, как се работи за постигане на обща цел.

Отличие

Виктор Кръстев - отличен с грамота за рисунка и грамота за артистичност
от конкурса "Сладкопойна чучулига"
гр.Бургас 2012 г

ПО - БЪРЗИ ОТ СЛИВЕНСКИЯ ВЯТЪР

В чест на деня на Европа и 130 години от откриването на първата детска градина в България "Детинска мъдрост", днес 9 май се проведе детско велошоу под наслов "По - бързи от сливенския вятър". Мартин Иванов, Христо Димитров и Стилиян Петров представиха ОДЗ "Елица" и като истински шампони завоюваха призовите две първи и едно второ място. Състезанието, организирано от ИЦ Европа - директно и Община Сливен се проведе в градската градина с участието на деца от всички детски градини. Нашите състезатели бяха подкрепени от своите приятели от подготвителните групи. Всички участници получиха поздрави и награди за представянето си. 

Списък  с приети деца в ясла, родени 2010 година

Списък с приети деца в детската градина, родени 2009 година

Съобщение

До 10 май ще изнесем списъците с приетите деца в яслените групи и децата, родени през 2009 година. Списъците ще можете да видите в сайта и на всеки вход в детското заведение. Ако детето е прието, родителите трябва да потвърдят лично или по телефона до 25 май, 2012 година. Непотвърдените места ще бъдат заети от чакащите в списъка деца - резерви по поредния номер.

 

април

В периода от 25 до 28 април 2012 г. в гр.Велико Търново се проведе петата национална научно - практическа конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка”, организирана от МОМН и РИО – Велико Търново. Конференцията бе посветена на 130 годишнината от откриването на първата детска градина „Детинска мъдрост” в България. Във форума взеха участие над 500 предучилищни педагози от цялата страна, представители на МОМН, преподаватели от висши учебни заведения, както и  чуждестранни гости: д-р Нектариус Стелакис от Факултета по образователни науки и предучилищно образование в университета в Патра, Гърция и Себастиен Шетген – асистент в Свободния университет в Брюксел, Белгия. Участниците в конференцията бяха сърдечно приветствани от г-жа Милена Дамянова – заместник-министър на образованието, младежта и науката.
От област Сливен в националния форум взеха участие Дина Димитрова – старши експерт по предучилищно възпитание в РИО - Сливен, Диана Бакърджиева – главен учител в ОДЗ „Елица”, Жулиета Митева – директор на ЦДГ № 1 „Слънчице”, гр. Нова Загора. С интересни доклади и презентации участваха Ирина Дюлгерова – директор на ОДЗ „Елица” - Сливен, Николина Демирева – учител в ЦДГ „Звездица” – Сливен и Цвета Станева – старши учител в ЦДГ № 1 „Слънчице”, гр. Нова Загора.
Програмата на конференцията включваше представяне на пленарни доклади, работа по секции и направления, педагогическа визита в детски градини, посещение на културно – исторически забележителности,  поднасяне на венец пред паметната плоча на Никола Живков в гр.Свищов и празнични концерти на детските градини от В. Търново и Свищов. Конференцията беше закрита с тържествен заключителен концерт на децата от детските градини, които оставиха незабравими спомени у участниците в петата национална научно - практическа конференция „Водим бъдещето за ръка”. Госпожа Милена Дамянова даде много висока оценка, както на конференцията и отчетените резултати от нея, така и на работата на предучилищните педагози в цялата страна.
Всички участници получиха сборник и диск с докладите от форума.
 

 

С пожелание за здраве,благополучие и светли Великденски празници!
Нека има мир и любов в сърцата ни!

Пролетно пробуждане

В навечерието на най – светлите пролетни празници децата от Подготвителна група „Слънчова усмивка”, представиха пред родители и гости спектакъла „Пролетно пробуждане”. Горското джудже повика Пролетта и Слънчо да погалят и събудят заспалите цветя. От далечния юг долетяха лястовичката и щъркелът. В гората настъпи пролетно оживление - всички запяха,  цветята танцуваха. Лазарки оплетоха венци  и пресъздадоха обичая Лазаруване. Камбанен звън предвести настъпването на Великден. Малките артисти получиха заслужени аплодисменти. Деца и гости се заредиха с положителни емоции и весело настроение за посрещането на Великденските празници.

"Детинска мъдрост"

Под надслов "Детинска мъдрост" на 4 април /сряда/ от 16.30 часа в музикалния салон на ОДЗ "Елица" ще бъде открита традиционната великденска благотворителна изложба - базар. Ще можете да разгледате и закупите рисунки на децата и оригинални великденски сувенири, изработени с много старание и желание. Изложбата ще бъде открита с празнична програма, подготвена от децата от ПГ 5 А и ПГ 5 В групи. По време на базара, деца от ПГ 6 групи ще творят в  детска творческа работилница.

Не пропускайте възможността да се включите в благотворителната инициатива и да украсите дома си за Великден с красиви, ръчно изработени великденски, нестандартни приложни продукти!

март

Уважаеми родители,

2 април е международен ден на детската книга. На този ден може да започнете деня с приказка, да подарите на детето си книга или просто да си поговорите  с децата за книгите. Може да им прочетете посланието до всички деца по света на известния мексикански писател Франциско Инохоса.Ние в детската градина ще отбележим този ден, като поканим на гости писател, който да почете заедно с децата, да им рецитира свои стихове, да им разкаже забавни истории.
 

Заедно можем да превърнем 2 април в истински празник за децата!

След проведения от методическото  обединение по математика семинар на тема: "Математическата подготовка на децата от предучилищна възраст за училище", днес 29 март Н.Стоянова - старши учител представи пред колегите открита практика с децата от ПГ 5 А  група. Целта на ситуацията беше насочена към формиране на специфични математически умения у децата, свързани със специалната им подготовка за училище. С огромен интерес наблюдаваха и слушаха мултимедийната приказка, с която учителката ги провокира да се включат в дейностите. Децата показаха умения за групиране, отброяване, кодиране и декодиране количествен състав на елементите, умения за съставяне на словесни задачи. Като истински математици откриваха математически зависимости и отношения, различаваха белези на геометрични фигури. Вглъбиха се в разнообразните групови задачи, които имаха да решават и категорично показаха на присъстващите учители как се работи в екип и как се работи целенасочено по посока на целта!

 

СИЛАТА НА ЧЕТИРИТЕ ЕЛЕМЕНТА

 Днес 27 март, децата от Подготвителна Г група „Патиланско царство” отправиха истинско предизвикателство към своите родители - да премерят знания в състезателни игри на тема „Силата на четирите елемента”. Отборът на децата -  „Вяра” и отборът на родителите - „Сила” демонстрираха знания за природните бедствия -  земетресение, наводнение, пожар и умения за справяне в критични ситуации. Участниците се състезаваха в игрите: „Отговори правилно”, „Довърши изречението”, „Кой ни помага в беда?”. Прецизната работа върху постерите: „Необходимо или излишно”, „Опасно или безопасно”, „Пожар”, „Кой с какво се движи?” и „Кой какво използва?”, убеди компетентното жури – г –жа Ирина Дюлгерова, г – жа Дарина Райкова и г – н Валентин Георгиев, че деца и родители знаят как правилно да действат по време на бедствие. Състезанието завърши с почерпка със сладките спечелени точки в игрите. 

 

 

ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА "ПЪТЕШЕСТВИЕ НА ВОДНАТА КАПКА"

ПОСВЕТЕНА НА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ВОДАТА – 22 МАРТ

    Колко важна е за нас водата, защо земният глобус е оцветен в по-голямата си част в син цвят, какво е океан, море, река, поточе, воден кръговрат – това са малка част от въпросите, на които децата от ОДЗ „Елица” отговориха с помощта на учители и приятели от детската градина. От приказката за пухкавото облаче, което по цял ден си играело, закачало листенца и цветенца, разрошвало перушинките на птичките и се шегувало с малките животинки малчуганите от детската градина научиха, колко нужна и безценна е водата за всички живи същества. Танците и песните, изпълнени съвсем професионално от малките актьори убедиха всички, че водата е синьото богатство на планетата, тя трябва да се пази чиста, да не се разхищава и замърсява. „Да пазим водата чиста” – това е заръката на малките природо защитници от ОДЗ ”Елица” гр. Сливен.

 

 

3 март
„Час по родолюбие” - това е мотото, под което премина тържественото отбелязване на Националния празник на България – Трети март в ОДЗ „Елица”. Деца и учители се преклониха пред подвига на безсмъртните герои - Бенковски, Райна Княгиня, Раковски, Левски, Ботев. С гордост разказаха за славното ни минало и красотата на България. Пътуваха през времето от далечния тътен на Аспаруховата конница до наши дни. С обич и грейнали очи всички слушаха и пяха химна на Република България и химна на ОДЗ „Елица”. С плам цитираха думите на поета Дамян Дамянов:

„ И ще ми стоплят все сърцето
до сетния ми божи ден
земята българска, небето,
прегръдка майчина за мен!”

  

Ето, днес- 1 март дойде един от най дългоочакваните празници за децата - Баба Марта.А тя забързана и нетърпелива да изплете мартенички за всички деца, събра горската дружина - Меца, Лиса и Вълчан...и се започна работа голяма! Кой с каквото може се захвана - Лисана преждата изпра, Мецата огъня запали и котлето сложи, Вълчо конците обърка, Баба Марта взе хурка. Мартенички те изплетоха безброй, но кой ще ги занесе на децата, кой???
За да решат проблема в тази сложна дилема им помогна кака Валка - горската библеотекарка.Тя им даде съвет - да извикат лястовички безчет. Речено - сторено.Литнаха лястовичките в небесата да занесат мартеничките на децата.
И всяко дете в "Елица" Баба Марта закичи с бяло - червено конче за здраве и сила. И още за здраве закичи - учителки, сестри и лелки, нашите приятели от фирма "Глобус ЕС",  и лично  
г-жа Емилия Стоянова - управител на "Глобус ЕС"
 

февруари

Детското музикално творчество

 
Днес 3 февруари се проведе открита практическа ситуация по музика с деца от различни възрастови групи. Темата беше свързана с разучаване и създаване на нови музикални игри от децата с цел стимулиране на творческата им активност и самостоятелност. Госпожа Станчева -старши учител по музика провокира отношението на децата към дейността, като въведе „музикалната фея”, като персонаж в ситуацията. Задачите на децата бяха:
-   да подбират подходящ музикален фон, съответстващ на ритмиката на стихотворна фраза;
-        да приложат творческо въображение, измисляйки  фигури и движения в нови условия;
-  да използват нестандартни музикални инструменти за озвучаване на музикално-подвижна игра;
Децата от по-големите групи с удоволствие показаха  и включиха в детски музикални игрички по-малките си приятели.
Практическата ситуация беше проведена по плана на методическо обединение „Естетически дейности”, след проведена квалификация на тема „Експериментирането и развитието на творчество в цялостния педагогически процес”.
 

януари, 2012

Моята любима възглавничка

Трескава подготовка в продължение на един месец кипеше сред деца и родители в първа група „Бърборино” във връзка с инициативата „Моята любима възглавничка”.Майки, баби и деца се надпреварваха да демонстрират фантазия, творчество и обич при изработване на любимите възглавнички. Всеки ден, с всяка донесена в групата възглавничка оживяваха усмихнати личица, бързи коли, калинки, цветенца и приказни герои. Всяко дете показваше своята възглавничка с гордост и много настроение.

От днес нататък красивите изделия ще украсяват детските креватчета и децата ще заспиват, гушкайки любимата възглавничка, с която ще споделят сънищата си.В групата е направена изложба, която всички родители могат да разгледат и се насладят на невероятното въображение и умение.

Скъпи майки и баби, благодарим Ви за отзивчивостта и за това,че заедно доставихме радост и настроение на децата!

 Снимки може да разгледате в блога на детската градина.

От 3 януари, 2012 г. започва прием на молби за постъпване в детската ясла и детска градина. Към молбите за прием е необходимо да се приложи акт за раждане на детето и ако има предимства, съгласно утвърдените за ОДЗ "Елица" критерии, те да бъдат отбелязани в молбата. Критериите може да видите на входовете на детското заведение, както и в сайта - рубрика "Често задавани въпроси". Класирането на подадените заявления ще се направи до 10 май, а приемът ще започне от 1 юни, 2012 година.

Подадените заявления важат само за настоящата година. Заявленията от минали години са невалидни!